Χαλκιδική

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δῖον 2 Τοπωνύμιο
Δημητριών Όνομα μηνός
Μίλκωρος Τοπωνύμιο
Μηκυβερναῖος Εθνωνύμιο
Μηκύβερνα Τοπωνύμιο
Μένδη Τοπωνύμιο
Μενδαῖος Εθνωνύμιο
Στῶλος Τοπωνύμιο
Στρατονικεύς Εθνωνύμιο
Στρατονίκεια Τοπωνύμιο
Σταγειρίτης Εθνωνύμιο
Στάγειρα Τοπωνύμιο
Σπάρτωλος Τοπωνύμιο
Σμίλα Τοπωνύμιο
Σκάψα Τοπωνύμιο
Σκιώνη Τοπωνύμιο
Σκιωναῖος Εθνωνύμιο
Σίνος Τοπωνύμιο
Σιναία Τοπωνύμιο
Σίγγος Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Χαλκιδική