Κάρανος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κάρηνος (Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
8ος αι. π.Χ.
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ηρωική εποχή, Θεόπομπος Fr2b115.F.393· Διόδωρος Σικ. 7.17.1· Πλούταρχος, Αλέξ. 2.1· Παυσανίας, Περιήγ. 9.40· Σάτυρος απόσπ. 21.11 (RE (-)) (2) Μακεδονία 336 π.Χ., Berve 411 (3) Μακεδονία 331-329 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.28.2,  4.3.7· Κούρτιος 7.3.2 (RE Supplbd. 4 (2)· Berve 412)  (4) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., Αθήναιος 128 b-c·129 c, f· 130 c-d  (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στάγειρα) 5ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 10 (1996), 283 = ΑΔ 51 (1996) Χρον. 454

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12