Ἤδων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῎Ηδωνος (γεν., Στάγειρα)

Χρονολόγηση: 
5ος-4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στάγειρα) 5ος-4ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 841 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η μαρτυρία από τη Μακεδονία (Δήλος,  229 π.Χ.)

Γεωγραφική διασπορά: