Ἡρακλείδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hερακλείδης (6ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή), hερακλείδε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἡρακλέδης (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), hερακλε̄́δε̄ (5ος αι. π.Χ., Ολυμπία), hηρακλείδης (5ος-4ος αι. π.Χ., Τρωάδα), Ἡρακλίδης (ελλην. περ., Εύβοια, Ιωνία / 3ος αι. π.Χ., Πόντος / 2ος αι. π.Χ., Ελευσίνα, Θράκη, Μυσία, Λυδία / 2ος-1ος αι. π.Χ., Πέλλα, Μυσία, Λυδία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη, Λυδία / 1ος αι. π.Χ., Ιωνία, Λυδία, Αθήνα, Ήλιδα, Θράκη, Πέλλα / αυτοκρ. περ., Θάσος, Θράκη, Πόντος, Αθήνα, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία, Θράκη, Πέλλα, Βιθυνία, Ιωνία, Θεσσαλία, Λυδία, Κόρινθος, Κυρηναϊκή, Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Ελίμεια, Θεσσαλονίκη, Βιθυνία, Ήλιδα, Λυδία, Αθήνα /  2ος-3ος αι. μ.Χ., Παιονία, Μυσία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη, Θεσσαλονίκη, Ιωνία),  Ἡρακλείδας (3ος αι. π.Χ., Όλυνθος), Ἡρακλίδας (1ος αι. π.Χ., Μυσία), ῾Ηρακλείδεω (γεν., 4ος αι. π.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Heraclides (1ος αι. π.Χ., Αιολίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 359 π.Χ., FGrH 115 F 307 (Θεόπομπος)  (2) Μακεδονία 324 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 7.16.1 (RE (16)· Berve 348) (3) Μακεδονία 286 π.Χ., Πολύαινος 5.17 (πρβ. Παυσανίας 1.29.10· RE (33)) (4) Μακεδονία < Θεσσαλία 3ος αι. π.Χ., IG IX.2.367· GVI 1537.1  (5) Μακεδονία < Αίγυπτος ;219 π.Χ., PUG III 104.17 (6) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., Πλίνιος, Historia Naturalis 35.135.146· RE (62) (= Overbeck 1868, 2147-2148) (7) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 197-132 π.Χ., Arch. Pap. 48 (2002), 78-79 στήλη II.16 (8) Μακεδονία < Αίγυπτος 182 π.Χ., PRyl 585.1, 42 (9) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1938B.6 (10) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1939A.3 (11) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 14.2423.38 (12) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 150-125 π.Χ., SB 15369.5 (13) Μακεδονία 145 π.Χ., PPhrurDiosk 18.42, 44  (14) Μακεδονία < Αίυγπτος 132 π.Χ., Arch. Pap. 48 (2002), 78 (15) Μακεδονία < Αίγυπτος 124 π.Χ., SB 9366.2, 6 (16) Μακεδονία 111 π.Χ., PDion 22.26  (17) Μακεδονία < Αίγυπτος 1ος αι. π.Χ., BGU 8.1733.17, 20, 25 (= PP 9284)  (18) Μακεδονία  < Αίγυπτος 89 π.Χ., UPZ 125.29-30, 35 (19-20) Μακεδονία < Αίγυπτος 72 π.Χ., BGU 8.1738.11, 12 (21) Μακεδονία < Αίγυπτος 60 π.Χ., BGU 1816.2 (22-23) Μακεδονία < Αίγυπτος 51 π.Χ., BGU  8.1832.3  (δις)  (24) Μακεδονία < Αίγυπτος 1ος αι. π.Χ., SB 8974 απόσπ. 3.54 (25) Μακεδονία < Αίγυπτος 5 μ.Χ., CPR I 224.3  (26) Μακεδονία (Βοττιαία) 335-331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.2.5 & 3.11.8 (RE (17)· Berve 347) (27) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 806 (28) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXXV 776 (29) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 120 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.18 (30)  1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 165 (31)  1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 167  (32) 181 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 49.11  (33) 191 μ.Χ., ILeukopetra 25.1 (34)  264 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 55.13 (35) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ., AM 27 (1902), 314 αρ. 28.10 (36) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) μέσα 4ου αι. π.Χ., SEG XXXVIII 648 (37) αρχές 4ου αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 191 αρ. 12 (πρβ. BE 2002, αρ. 269) (38) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 539 (39) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 824 (40) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα, Γιαννιτσά;) ;1ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 128  (41) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 52  (42) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG XXIV 597 (43) 3ος/2ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 91-92 αρ. 75 (44) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αχλάδα) μέσα 3ου αι. μ.Χ.,  EAM 172 (45) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Σκοπός) 3ος αι. μ.Χ., EAM 162 (46) Μακεδονία (Μυγδονία-Άρδωλος) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XLII 590 (47) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) ελλ. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 211 (48) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.25 (49) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.1 (50) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 243II.1 (51) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243III.3 (52) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 353 (53) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241 AII.17 (54) 46 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, 366.10 & Μισαηλίδου-Δεσποτίδου 1997 (πρβ. Μελετήματα Λαούρδα, 98-100 & Τεκμήρια 6 (2001), 126 σημ. 2 (55) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.922 (56) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.854 (πρβ. SEG XXX 632) (57) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580, 19 (58-59)  68-98 μ.Χ.,  SEG XLII 581.11, 12 (60-61) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.8, 38 (62-63) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.1, 7 (64) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Minalo 2 (1911), 54 κ.ε. (65) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 71 αρ. 161 (66) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 36 αρ. 106 (67) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 177 (68) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.42 (69) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 3ος αι. μ.Χ., IGB V 5905 (70) Μακεδονία (Χαλκιδική-Νικήτη) π. 205-192 π.Χ., SEG XLVIII.811  (71) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Πειραιάς 4ος αι. π.Χ., IG II2.10027 (72) < Δελφοί ;277 ή 276 π.Χ., FD III (1) 105.2  (73) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος αι. π.Χ., SEG XLVI 799 (74) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XLVI 794 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1 265
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Hoffmann 1906, 183· Kalleris 1954 & 1976 [1988], 291, 580· Robert, Hell. 11-12, 276 κ.ε. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 538,  539, 540· Osborne & Byrne 1996, αρ. 5894· Tataki 1998, 136 αρ. 56, 57· 193 αρ. 2,  321 αρ. 12, 13, 14, 15, 16· 483 αρ. 111, 112, 113, 114· 484 αρ.  115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122·  La'da 2002, E1404, E1496, E1497, 1497a,  E1498, E1499, E1500, E1501, E1502,  E1524,  E1654, E1678, E1813.

Σχόλια: 

Θεοφόρο όνομα πανελλήνιας διάδοσης, από τα πλέον δημοφιλή.

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 550 π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Μικρά Σκυθία και τη Λυδία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.  

Στο (6) περίφημος ζωγράφος που μετοίκησε στην Αθήνα μετά την πtώση του Περσέα. Στο (2) διοικητής του ιππικού του Μ. Αλεξάνδρου κατά την εκστρατεία εναντίον των Τριβαλλών και στη μάχη στα Γαυγάμηλα (331 π.Χ.).