Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Μαννίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάντα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάντας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάντις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαντοῦς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαντύης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαντώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάξιμα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαξιμιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαξιμῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάξιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαξιμώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαράθωνις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαρᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαριανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαριανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαριν(ι)αῖος Εθνωνύμιο
Μαρινία Τοπωνύμιο
Μαρῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάρις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάρκελλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκελλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκελλῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκελλῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες