Μαντύης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
6ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία) 6ος αι. π.Χ., Ηρόδοτος 5.12

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 209 αρ. 15.

Σχόλια: 

Μοναδικής εμφάνισης γηγενές όνομα. Αρχηγός των Παιόνων που μεταφέρθηκαν από τον Δαρείο στη Μ. Ασία.

Γεωγραφική διασπορά: