Μαριανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 229 μ.Χ., ILeukopetra 75.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14