Μαριν(ι)αῖος

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο

Γεωγραφική διασπορά: