Μαρκελλῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μαρκελεῖνος (αυτοκρ. περ., Μεσσηνία / 2ος αι. μ.Χ., Θάσος, Αθήνα), Μαρκελλεῖνος ( 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Ιωνία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία / 4ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Μαρκελῖνος (3ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Βοττιαία / 6ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Γένδερρος) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 397 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241.B.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28