Μάντας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 185 μ.Χ., BCH 24 (1900), 308 (= Pilhofer 592) (2) 223 μ.Χ., BCH 24 (1900), 308 (= Pilhofer 593)  (3) Μακεδονία (Οδομαντική-Γαζώρος) 215 ή 174 π.Χ., SEG XXX 1892.27 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: