Μάρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μάρι (κλητ.,  Θεσσαλονίκη), Μάρης (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXI 647

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16