Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Βράγυλος Τοπωνύμιο
Βράματις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βράμης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βράσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βράσις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βράσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βραυρώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βρεῦκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βριαρεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βριζῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βρισηΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βρισούλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βρίσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βρομερός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βρυάνιον Τοπωνύμιο
Βρύγες Εθνωνύμιο
Βρυγία Τοπωνύμιο
Βρυγιάς Τοπωνύμιο
Βρύγιον; Τοπωνύμιο
Βρύζος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βρυκατος; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βρυκκαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βρυναῖος Εθνωνύμιο
Βρύνη; Τοπωνύμιο
Βρυσίδα (Βρυγιάς;) Τοπωνύμιο

Σελίδες