Βρυναῖος

Είδος Ονόματος: 
Εθνωνύμιο
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-Πέτρες) 57-55 π.Χ., ΕΑΜ 115

Βιβλιογραφία: 

Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985· Papazoglou 1988, 162, 446

Σχόλια: 

Το εθνωνύμιο είναι άγνωστο από αλλού.

Γεωγραφική διασπορά: