Βρυάνιον

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 31, 34, 290, 294, 295, 303, 304, 456

Γεωγραφική διασπορά: