Βρύνη;

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 162, 446

Γεωγραφική διασπορά: