Βρομερός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) π. 423 π.Χ., Θουκυδίδης 4.83.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Hoffmann 1906,  165· Kalleris 1954 [1988], 291 κ.α.· Masson, OGS 2ος τόμ., σ. 323. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 202 αρ. 9. 

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας.       

Κατά τον Hoffmann (1906, 165-166), προέρχεται από το ουσ. βρόμος ('βοή, πάταγος') με την προσθήκη του επιθήματος -ερο- (κατά τα δρόσος > δροσερός, σκότος > σκοτερός, τρόμος > τρομερός). Σχολιάζει, επίσης, την πιθανότητα βαθύτερης σημασιολογικής σχέσης ανάμεσα στα Ἀρραβαῖος και Βρομερός, την οποία είχαν επισημάνει οι Fick και Solmsen (ἄραβος 'κλαγγή, βρόντος' - βρόμος. Ο βασιλιάς Ἀρραβαῖος προερχόταν από το γένος των Βακχιάδων. Εντωμεταξύ, Βρόμιος ήταν γνωστό προσωνύμιο του θεού Διονύσου, όπως και Ἐρραφεώτας, ομόρριζο του Ἀρραβαῖος). Ο Kalleris (1954, 2, 291, 293∙ 1976, 394) το χαρακτηρίζει μακεδονικό, ελληνικής προέλευσης. Επίσης, το συγκαταλέγει σε όσα γνώρισαν πανελλήνια διάδοση κατά την ελληνιστική περίοδο.        

Πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία, τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Θράκη τον 3ο αι. π.Χ. Βρομερός, πατέρας του Αρραβαίου, βασιλιά των Λυγκηστών Μακεδόνων.

Γεωγραφική διασπορά: