Πολυνίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυνείκη (1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία, Λυδία /2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη /4ος αι. μ.Χ., Δίον)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 642 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 586.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19