Πολίτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολίτε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πολείτης (1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία, Ιωνία / 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Έδεσσα), Πολίτις (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 229 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 2 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.881 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
89