Πολύνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολύνεικος (2ος αι. π.Χ., Εύβοια /αυτοκρ. περ., Πάρος /1ος αι. μ.Χ., Εύβοια, Βιθυνία, Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Αιολίδα /2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Ήλιδα / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα-Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.582.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
68