Ποντιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 182 μ.Χ., IG X.2.1.61  (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο (Kavadarci) inv. 13/II 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12