Πολύτιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυτίμιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Πολύτειμος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.244I.13 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ. Spiliopoulou-Donderer 2002, 200-201 αρ. D18 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54