Γένθιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 209 αρ. 17

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Kalleris 1976 [1988], 461. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1994, αρ. 72.

Σχόλια: 

Αβέβαιης ετυμολογίας όνομα, πιθανόν ιλλυρικό. Πρωιμότερη αναφορά από την Ιλλυρία την ελληνιστική εποχή.

Γεωγραφική διασπορά: