Βενερία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., BSA 58 (1963), 23 αρ. 4 (2) Μακεδονία (Πελαγονία) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.190

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1994, αρ. 43.

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία.

Γεωγραφική διασπορά: