Βραγάντις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 11

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά, βλ. Feissel 1983, 33.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς όνομα, αβέβαιης ετυμολογίας (πιθανή ΙΕ προέλευση λόγω συνάφειας με τα κελτικά ονόματα Brigantius, Brigantia) (Feissel 1983· για τα ονόματα Brigantius, Brigantia βλ. Holder 1891 κ.ε., s.v.)            

Γεωγραφική διασπορά: