Βάσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XXVIII 544 (= Feissel 1983, 51) (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα- σημ. Σιταριά) 3ος αι. μ.Χ., EAM 167β (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 750 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία.