Βασίλισσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Basilissa (2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 15 (1975), 206 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από την Λυκία  τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Τελευταία η αναφορά από την Έδεσσα.