Βιάτωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 605.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1994, αρ. 68. 

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά στη Θράκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία από τη Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) τον 3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: