Γραφικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Graphicus (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 4.1, 7 (= GVI 1772) (2) 243 μ.Χ., Αθηνά 12 (1900), 72 αρ. 9.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1994, αρ. 74, 297.

Σχόλια: 

Όνομα πανελλήνιας διάδοσης. Πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα τον 2ο αι. π.Χ.