Ἀγαθόκλεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀγαθόκληα ( 2ος αι. π.Χ., Θράκη / 1ος αι. μ.Χ., Χίος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θήρα / 5ος-6ος αι. μ.Χ.,  Έδεσσα),  Ἀγαθόκλεα (2ος-1ος αι. π.Χ., Τήλος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ρόδος, Δήλος / αυτοκρ. περ., Κρήτη, Κύπρος / 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή/  ; Αθήνα), Agathoclea (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία),  Ἀγαθόκλια (1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αρκαδία / 4ος αι. μ.Χ., Αθήνα, βυζ. περ., Κορινθία, Θεσσαλία),  Ἀγαθώκλια (5ος-6ος αι. μ.Χ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
4ος-5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 4ος-5ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 20 & 21

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50