Περίτια

Είδος Ονόματος: 
Όνομα εορτής
Αρχαία ερμηνεία: 

περί[πε]τ[ε]ια καὶ περιῆτες· περιῆτες μὲν οἱ φύλακες, περί[πε]τ[ε]ια δὲ Μακεδονικὴ ἑορτή (Ησύχιος)περιῆτες μὲν οἱ φύλακες, περί[πε]τ[ε]ια δὲ Μακεδονικὴ ἑορτή (Ησύχιος)

Πηγές/τεκμήρια: 

5ος αι. μ.Χ., Ησύχιος s.v. περί[πε]τ[ε]ια καὶ περιῆτες

Βιβλιογραφία: 

Hoffmann 1906, 107

Γεωγραφική διασπορά:

Αριθμός: 
Πληθυντικός