Ξανδικά

Είδος Ονόματος: 
Όνομα εορτής
Παράλληλοι τύποι: 

Ξανθικά

Αρχαία ερμηνεία: 

Ξανθικά· ἑορτὴ Μακεδόνων, Ξανδικοῦ μηνὸς ἢ Ξανθικοῦ ἀγομένη. ἔστι δὲ καθάρσιον τῶν στρατευμάτων (Ησύχιος)

Πηγές/τεκμήρια: 

5ος αι. μ.Χ., Ησύχιος s.v. Ξανθικά

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 110· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 276, 290, 318-320, 326, 34·

Γεωγραφική διασπορά:

Αριθμός: 
Πληθυντικός