Ἀρτεμίσιος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρτεμείσιος (ΕΚΜ 1 Βέροια, 53.14), Ἀρταμίτιος (Λακωνία, Επίδαυρος, Ρόδος), Ἀρτεμισιών (Ιωνία), Ἀρτεμίτιος (Κέρκυρα)

Αρχαία ερμηνεία: 

Ἀρτεμίσιος: παρὰ Μακεδόσιν ὁ Μάϊος (Σούδα)

Σημασία: 
Ο έβδομος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Απριλίου / Μάιος)
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

5ος αι. π.Χ., Θουκυδίδης 5.19.1 / 1ος αι. μ.Χ., Φλάβιος Ιώσηπος, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία 8.61.3, 14.262, Περί του Ιουδαϊκού πολέμου 2.285, 2.315, 3.142, 5.302, 5.466, 6.296 / Θεσσαλός (αστρολ.) / 4ος αι. μ.Χ., Ευσέβιος·  Επιφάνιος· Ιωάννης Χρυσόστομος·  Παυσανίας απόσπ. 4.21 / 5ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Μαλάλας·  Ησύχιος s.v. Νισᾶν / 6ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Λαυρέντιος· Ευάγριος  / 7ος αι. μ.Χ., Χρονικόν του Πασχάλη· Ιωάννης Δαμασκηνός / 10ος αι. μ.Χ., Σούδα s.v. /  13ος αι. μ.Χ., Ψευδο-Ζωναράς // (1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 7 π.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια, 22.1 (2) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια, 46.2 (3) 248 μ.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια, 53.14 (4) Μακεδονία (Ελίμεια-Άνω Κώμη) 148/149 μ.Χ., ΕΑΜ 11.7 (5) Μακεδονία (Ορεστίδα-Σκάλι) 192/193 μ.Χ. (μακεδ. χρ.), ΕΑΜ 186.41

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 101-102· Kalleris 1954 [1988], 110· Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985, 28, 186· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998, 127,  147-149, 155-156· LGPN  IV·

Σχόλια: 

Η γραφή με ει από τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. κ.ε.