Δύστρα

Δύστρα

Είδος Ονόματος: 
Όνομα εορτής
Βιβλιογραφία: 

Hoffmann 1906, 107

Γεωγραφική διασπορά:

Αριθμός: 
Πληθυντικός