Δαίσια

Δαίσια

Είδος Ονόματος: 
Όνομα εορτής
Βιβλιογραφία: 

Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 150, σημ. 8, 411-412, 415, 423-424

Γεωγραφική διασπορά:

Αριθμός: 
Πληθυντικός