Γορπιαῖος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Αρχαία ερμηνεία: 

• ἄβ∙ ὁ Γορπιαῖος μήν (Ησύχιος)   • Γορπιαῖος: μὴν Σεπτέμβριος. κατὰ Μακεδόνας (Σούδα)

Σημασία: 
Ο ενδέκατος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Αυγούστου / Σεπτέμβριος)
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

5ος αι. π.Χ., Ψευδο-Ιπποκράτης / 3ος αι. π.Χ., Παίων (ιστορ.) / 1ος αι. μ.Χ., Πλούταρχος, Θησ. 20· Φλάβιος Ιώσηπος, Περί του Ιουδαϊκού πολέμου 2.440, 3.542, 4.83, 6.392, 6.407, 6.435 / 4ος αι. μ.Χ., Επιφάνιος, Αθανάσιος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Θεοδώρητος / 5ος αι. μ.Χ., Μάρκος Διάκονος, Ιωάννης Μαλάλας,  Ησύχιος s.v. ἄβ / 6ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Λυρέντιος, Ευάγριος / 7ος αι. μ.Χ., Χρονικόν του Πασχάλη· Ιωάννης Δαμασκηνός / 10ος αι. μ.Χ., Σούδα s.v. /13ος αι. μ.Χ., Ψευδο-Ζωναράς / Phavorinus / Σχόλια στον Ησίοδο, Σχόλια στον Πίνδαρο κ.α. //  (1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) α΄ τρίτο 2ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια, 1B.73 (2) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια, 4.10 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 219 μ.Χ., ΙLeuk 69.18 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) > Κως 243 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 58.1 (5) Μακεδονία (Ελίμεια/Τυμφαία-σημ. Άγ. Γεώργιος) 3ος-2ος αι. π.Χ., ΕΑΜ74.2 ή 4ος /3ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ.  63 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 243 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 41.2

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 109· Kalleris 1954 [1988], 139· Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985, 79· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 77, 139, 140, 402-403· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 31, 61, 74-75, 75-83, 85-86· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998, 79-85, 95-99

Γεωγραφική διασπορά: