Δαίσιος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Παράλληλοι τύποι: 

Δέσιος (; Ιleuk 120)

Αρχαία ερμηνεία: 

•  Δέσιος: παρὰ Μακεδόσιν ὁ μὴν ὁ Ἰούνιος (Σούδα)   • Δαίσιος μὴν παρὰ Μακεδόσιν. Ἑρμηνεύεται σιτογόνος (Etym. Magnum s.v. Δαίσιον)

Σημασία: 
Ο όγδοος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Μαΐου / Ιούνιος)
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

5ος αι. π.Χ., Ψευδο-Ιπποκράτης / 4ος αι. π.Χ., Βέροσος (αστρολ.) / 1ος αι. μ.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 16.2, 75.6, 76.1, Άρατ. 53.5· Φλάβιος Ιώσηπος, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία 14.247, Περί του Ιουδαϊκού πολέμου 3.282, 306, 316, 4.449, 4.550 · Θεσσαλός (αστρολ.) / 2ος αι. μ.Χ., Αβυδηνός (ιστορ.) / 4ος αι. μ.Χ., Ευσέβιος, Ιωάννης Χρυσόστομος (Δέσιος), Μάγνος, Κύριλλος  / 5ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Μαλάλας / 6ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Λαυρέντιος / 7ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Δαμασκηνός  / 8ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Σύγκελος (Δέσιος)  / 9ος αι. μ.Χ., Θεόγνωστος, γραμμ. (Δέσιος) / 10ος αι. μ.Χ., Σούδα s.v. Δέσιος  / 12ος αι. μ.Χ., Etym. M. / Σχόλια στον Ησίοδο (Δέσιος) // (1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 119 μ.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια 25.5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 171 μ.Χ., ΙLeuk 5.2 (3) ;172 μ.Χ., ΙLeuk 6.2 (4) 190 μ.Χ., ΙLeuk 23.16 (5) 218 μ.Χ., ΙLeuk 68.13 (6) 244 μ.Χ., ΙLeuk 99.1 (7) 254 μ.Χ., ΙLeuk 107.2 (8) χ.χ., ; ΙLeuk 120 (9) Μακεδονία (Κρηστωνία-Μορρύλος) 206/205 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 54.19 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 187 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 15.9

Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 104, 105· Kalleris 1954 [1988], 143· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 149, 150, 406· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 39-40, 70-71· Γουναροπούλου & Χατζόπουλος 1998, 129

Σχόλια: 

Απαντά 1 φορά ως ανθρωπωνύμιο Θράκα.

Γεωγραφική διασπορά: