Ἑταιρ(ε)ίδια

Είδος Ονόματος: 
Όνομα εορτής
Παράλληλοι τύποι: 

Ἑταιρίδεια, Ἑταιρίδια

Αρχαία ερμηνεία: 

ὅτι ἑορτὴ ἄγεται ἐν Μαγνησίᾳ Ἑταιρίδια. συντελοῦσι δ᾽ αὐτὴν Μάγνητες, ὥς φησιν Ἡγήσανδρος, πρώτου Ἰάσονος συναγαγόντος τοὺς Ἀργοναύτας καὶ Ἑταιρείῳ Διὶ θύσαντος καὶ τὴν ἑορτὴν Ἑταιρείδια προσαγορεύσαντος. θύουσι δὲ ταύτην καὶ οἱ Μακεδόνων βασιλεῖς (Αθήναιος 2.2.108 )

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

2ος αι. μ.Χ., Αθήναιος 2.2.108

Βιβλιογραφία: 

Hoffmann 1906, 93, 115

Γεωγραφική διασπορά:

Αριθμός: 
Πληθυντικός