Παρθικόπολις

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ζαικένθης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζαικα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζαιβαλώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δούλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διοσκοῦς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διοσκουρίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δίζας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεντούσκαιλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δενθαιβαρις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δεῖδος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δειδίκυρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεβαβενζίς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἰδέσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γελασῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαμέτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βόνζης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βίθυς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Παρθικόπολις