Δεῖδος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δείδου (γεν., 2ος αι. μ.Χ.)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5918 (2) 165 μ.Χ., IGB IV 2288

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Σχόλια: 

LGPN  IV

Γεωγραφική διασπορά: