Ζαικένθης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) ;2ος αι. μ.Χ., FGrH 257 F 37.53 (Φλέγων Τραλλεύς)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 147 αρ. 6.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς. "Ζαικένθης Μουκάσου Παροικοπολίτης Μακεδών"

Γεωγραφική διασπορά: