Ζαικα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mariovo) 132 μ.Χ., IG X.2.2.164 (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 146 μ.Χ., IGB IV 2303 (3) 198 μ.Χ., IGB IV 2311.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Γεωγραφική διασπορά: