Διοσκοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διοσκοῦνος (γεν.: 2ος αι. μ.Χ., Σιντική / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Παιονία / 3ος αι. μ.Χ., Σέρρες)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;2ος/3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 131.1  (2-3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594B.3, 6 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 155 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 821.32 (= Καφταντζής 1) (5-7)  3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.4, 7, 27 (8) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 40 αρ. 131 (9) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις) 1ος αι. μ.Χ., SEG XVI 405 (10) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 159 μ.Χ., IGB IV 2286.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Πάρο και τη Θάσο την αυτοκρατορική περίοδο (ως θηλυκό). Ως αρσενικό στην Παιονία, τον 1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία (Σέρρες) τον 3ο αι. μ.Χ.