Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λᾶνδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λανθάνουσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λανίκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λαοδίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λαοίτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαομάγα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λαομέδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαόμμας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λᾶος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαρέτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λασθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεβαία (βλ. Λεβαίη)
Λεβαίη Τοπωνύμιο
Λείβηθρα Τοπωνύμιο
Λείμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λειχίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόκριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόννατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόντιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεόντις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες