Λεόντις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Leontis (3ος αι. μ.Χ., Θράκη). Μαρτυρείται και ο τύπος Λέοντις (νησιά Αιγαίου, Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.546.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4