Λανθάνουσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Lanthanusa (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Lantenusa (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BSA 23 (1918-1919), 97 αρ. 23 (= Pilhofer 151) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5