Λᾶνδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.4 (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 215 μ.Χ., IGB IV 2319 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4