Λεόκριτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XLII 598 (2) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.13 & BE 1999, αρ. 362 (3) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.7 & BE 1999, αρ. 362

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: