Λαομέδων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., PP 16149· RE (7)· Berve 464

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8