Εκ της ελληνικής γραμματικής

Συγγραφέας: 
Τσερέπης, Γεώργιος
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Γλωσσολογία
Διάλεκτος: 
Γενικό
Ημερομηνία Έκδοσης: 
1891
Έντυπο: 

Αθηνά 3

Σελίδες: 
129-174