Νέα Ρόδα

Συγγραφέας: 
Τσιγαρίδα, Ελισάβετ
Τύπος Εγγραφής: 
Άρθρο
Γλώσσα Κειμένου: 
Ελληνική
Θεματική Περιοχή: 
Επιγραφική
Διάλεκτος: 
Ιωνική
Ημερομηνία Έκδοσης: 
2001
Έντυπο: 

Αρχαιολογικόν Δελτίον (ΑΔ) 51 (1996), Χρονικά Β2

Θέση εύρεσης/γεωγραφική κάλυψη: 
Μακεδονία, Χαλκιδική, Νέα Ρόδα